Belysning på museer og gallerier

Belysning på museer og gallerier krever en gjennomtenkt strategi, og kombinasjonen av tak lamper og spotter i tak er et fruktbart samarbeid.

 

Når det kommer til belysning i kreative sammenhenger der lys skal brukes til langt mer enn belysning ser vi en økt etterspørsel og bruk av spotter i tak i stedenfor tradisjonelle tak lamper. I mange tilfeller kan tak lamper supplere bruken av spotter i tak, og dette kan man se primært i sammenhenger der man bruker spotter i tak som opplysning av for eksempel skulpturer, malerier eller fotografier på små gallerier eller større kunst museumer. I denne sammenhengen kan det være verdifullt å se på hvordan man man bruke både tradisjonelle tak lamper med en jevn, god distribusjon av lys i hele rommet, og bruken av de mer spesialiserte spotter i tak som man ser tatt i bruk i disse situasjonene. En av fordelene ved å bruke disse to belysnings elementene sammen er at spottene kan få lov til å ene og alene ha funksjon som belysning og iscenesettelse av kunsten, men bruken av tak lamper får ansvaret for den generelle hovedbelysningen i rommet. På denne måten kan man bruke begge typene belysning på den måten der de både er sterkest, men også der hvor de i den spesifikke sammenhengen tilfører mest verdi.

Når man installerer spotter i tak på gallerier og kunst museer er det mange ulike muligheter som byr seg. Spottene skal helst stilles ganske nært veggen, sånn at man får best mulig utbygge av dem, og man kan innstille hver enkelt spott i den vinkelen som best komplimenterer verket. Spotter i tak kan dermed være en bærende element i iscenesettelsen av kunstverket på enten museet eller galleriet fordi det er med på å presentere og fremheve verket på den måten som best understreker det. Bruken av dimmer i sammenheng med spotter i tak kan være et godt tilskudd, fordi det kan gi en økt kontroll over belysningen, og være med på å komplimentere det naturlige lyset som mange museer også benytter seg av. Tak lamper kan på den andre siden være et virkelig godt supplement til både det naturlige dagslyset og den kunstige belysningen (som nettopp spotter i tak gir). Tak lamper som hovedbelysning i rommet gir bruken av spotter i tak som supplerende belysning fritt spillerom til å leve opp til den oppgaven det har på et galleri eller et museum, fordi bruken av tak lamper som allmennbelysning frigir spotter i tak fra denne oppgaven.

 

Når man skal finne riktig belysning til gallerier og museer er det viktig å se på hvilken funksjon belysningen skal ha. Forskjellig fra belysning i hjemmene våre er det helt spesifikke behov for belysning som retter seg direkte mot det som fremvises, og hvordan man velger belysning til de spesifikke verkene er helt bestemt av det verket man har foran seg. Så når man skal beslutte hvilken form for belysning man vil benytte seg av, skal man begynne å se på hvilke generelle behov det er innenfor belysning, og det er i hovedsak der bruken av tak lamper kommer inn. I museet eller galleriet er tak lamper generelt en god form for basisbelysning fordi det danner grunnlaget for belysningen i rommet, og fritar den supplerende og mer spesifikke belysningen fra oppgaven som grunnbelysningen har. Tak lamper skal i denne sammenhengen være lamper som distribuerer lyset godt, og gir et jevnt, godt lys i hele rommet. Tak lamper er i hjemmene våre ofte blikkfang og fungerer som et fint innslag i interiøret, men på et museum eller galleri er det kunsten som skal stå i fokus, og derfor er det viktig å velge tak lamper og annen belysning som ikke fjerner fokus fra kunsten. Spotter i tak lever lett opp til dette fordi de er små og tar hverken opp plass eller krever oppmerksomhet. Spotter i tak egner seg derfor godt som supplerende belysning med hovedfokus på å fremheve og understreke de ulike maleriene, skulpturene og fotografiene, også fordi de lett kan tilpasses hvert enkelt verks individuelle behov for belysning.

 

Tak lamper og spotter i tak er begge gode muligheter innenfor belysning på museer og gallerier, men det er viktig at man tenker dem i sammenheng. Tak lamper skal være grunnbelysningen, mens spotter i tak skal være supplerende belysning med fokus på å fremheve de verkene som utstilles.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits